Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In
Chị em chuẩn bị khung dệt. Ảnh: Đức Thụy
Kiểm tra lại sản phẩm thổ cẩm. Ảnh: Đức Thụy
Hsưnh, nghệ nhân dệt thổ cẩm mặt hàng truyền thống của xã Glar, huyện Đắc Đoa
Thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Đức Thụy
  • 1 - 6