Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In
Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
1 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Xóa đăng ký tàu cá Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
12 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Lĩnh vực thể dục thể thao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Lĩnh vực thể dục thể thao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Lĩnh vực thể dục thể thao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Lĩnh vực Văn hóa Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Lĩnh vực Văn hóa Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Lĩnh vực Văn hóa Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 Xác nhận chuyên gia Dubai Palace tỉnh
24 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Dubai Palace tỉnh
25 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Dubai Palace tỉnh
  • 1 - 25
  • Lượt truy cập:

    Đang truy cập: