Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In
Thông tin của doanh nghiệp
Công ty Hưng Sơn tạo việc làm cho lao động địa phương

Ngày đăng: 28-03-2023, 08:00

​(GLO)- Dự án trồng cây dược liệu kết hợp trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Đak Đoa đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.​