Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Sign In
Nhà cái triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp (Mới)

Ngày đăng: 02-06-2023, 04:00

Dubai Palace tỉnh Nhà cái vừa ban hành văn bản số 1267/Dubai Palace-CNXD về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".​
  • (Mới)
  • Link vào Dubai Palace sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6. Chủ trì Link vào Dubai Palace có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; các đồng chí...Dubai Palace tỉnh Nhà cái sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 (Mới)
  • Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" data-time="Ngày đăng: 02-06-2023, 01:00" data-description="Ngày 02/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Link vào Dubai Palace về phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững...Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Mới)
    • (Mới)
    • Link vào Dubai Palace sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6. Chủ trì Link vào Dubai Palace có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; các đồng chí...Dubai Palace tỉnh Nhà cái sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 (Mới)
    • Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" data-time="Ngày đăng: 02-06-2023, 01:00" data-description="Ngày 02/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Link vào Dubai Palace về phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững...Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Mới)