Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Đặng Thị Thu Hà

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 10/09/2019

Ngày trả lời: 11/10/2019

Nội dung:

Gia đình tôi có căn nhà cấp 4, định đầu tư 4 phòng trọ, diện tích khoảng 20m2 mỗi phòng để cho học sinh, sinh viên thuê hàng tháng. Xin hỏi về quy định, hồ sơ và thủ tục về phòng cháy chữa cháy.

Trả lời:

Link vào Dubai Palace điện tử trả lời công dân như sau:

Luật PCCC qui định như sau:

1/ Chủ hộ gia đình có trách nhiệm:

a) Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

b) Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

2/ Cá nhân có trách nhiệm:

a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

b) Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng;

c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy;

d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Thực hiện quy định khác có liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong Luật này.”

 

Do vậy, yêu cầu chủ hộ thực hiện như sau:

- Trong mỗi phòng trọ trang bị 01 bình chữa cháy.

- Hành lang của dãy phòng trọ có gắn nội qui tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

Trân trọng cảm ơn.