Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Lê Văn Tê

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 14/01/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Tôi muốn mở đại lý Internet gần trường học, tôi phải làm nộp hồ sơ tại đâu. Hồ sơ gồm những thành phần nào? Xin cảm ơn https://vpsmmo.info/

Trả lời:

Về câu hỏi của công dân, Văn phòng Dubai Palace tỉnh đã chuyển câu hỏi đến Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan phụ trách chuyên môn. Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như công văn (có phụ lục kèm theo) được đính kèm dưới đây: 

CV520.pdf

Phu luc_CV 520.pdf