Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Nguyễn Thương

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 08/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Kính gửi: Quý cơ quan, Tôi là nhân viên của một Công ty Nhật Bản. Tôi muốn tìm hiểu về tỷ lệ bao phủ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (tính theo dân số) ở tỉnh Nhà cái hiện nay. Xin Quý cơ quan vui lòng giải đáp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

​Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Hiện nay tỉnh Nhà cái chưa thống kê về tỷ lệ bao phủ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (tính theo dân số) nên chưa có số liệu cụ thể.