Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Bằng

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 02/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Những người từ địa phương nào về gia lai sẽ phải cách ly

Trả lời:

​Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Theo Bản đồ Covid-19 của tỉnh Nhà cái, những người đến từ các địa phương trong danh sách dưới đây khi tới Nhà cái sẽ phải thực hiện giám sát y tế.

CAP NHAT CAC DIA DIEM DIA PHUONG DICH COVID19 (09.6.2021).pdf