Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Phan Lê Uy Vũ

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 04/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Kính gửi : Quý Cơ quan ! Công ty ngày 8/6/2021 có cử 02 nhân viên từ Đà Nẵng đến Nhà máy Thủy điện Krong pa 2 để thực hiện kiểm định xin Quý cơ quan cho biết như vậy đi đến có được không ? Nếu được thì phải thực hiện như thế nào ? Trân trọng cảm ơn

Trả lời:

​Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái trả lời câu hỏi của công nhân như sau:

Những người đến từ các địa phương trong danh sách dưới đây khi tới tỉnh Nhà cái đều phải thực hiện giám sát y tế. 

CAP NHAT CAC DIA DIEM DIA PHUONG DICH COVID19 (09.6.2021).pdf