Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: Dang Tho

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 17/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Kính gửi : Quý Cơ quan ! Xin cho biết quy định về việc cách ly của tỉnh Nhà cái đối với người từ Đà Nẵng đến Nhà cái từ ngày 17/06/2021. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

​Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân như sau:

-Thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả những người từ Đà Nẵng tới Nhà cái

- Cách ly tập trung ít nhất 21 ngày và cách ly tại nhà, nơi cư trú 14 ngày đối với công dân đến từ địa phương có dịch.