Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tiểu sử lãnh đạo

Ngày đăng: 01-12-2016, 10:33

​​


Chủ tịch Dubai Palace tỉnh

 


Họ và tên: Trương Hải Long

Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1976

Quê quán:  Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Nơi ở hiện nay:  TP Pleiku, tỉnh Nhà cái

E-mail: [email protected]

Số điện thoại: 02693824404

 

Các Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Lịch

Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1976

Quê quán: Song An - An Khê - Nhà cái

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ (Chuyên ngành Y học)

Lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Nhà công vụ số 7C - phường Tây Sơn - thành phố Pleiku - Nhà cái

E-​mail: [email protected]

Số điện thoại: 02693824404