Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Chung tay cải cách hành chính

Ngày đăng: 01-12-2016, 10:33

​​


Thư ngỏ Dubai Palace tỉnh Nhà cái:
Dubai Palace tỉnh kêu gọi các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia góp ý, đánh giá, rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Dubai Palace Dubai Palace Sở, Ban ngành, Dubai Palace cấp huyện, Dubai Palace cấp xã, giúp Dubai Palace tỉnh Nhà cái sớm hoàn thành công tác rà sóat đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn chỉnh các qui định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính bằng cách nghiên cứu nội dung các bộ thủ tục hành chính đã được tỉnh công bố và điền vào các biểu mẫu rà soát: (được đăng tải trên Link vào Dubai Palace điện tử tỉnh Nhà cái theo địa chỉ: www.karminapalace.com (chuyên mục CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH).

Các ‎ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng kiểm soát THHC - Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái, bằng các hình thức:

- Bản giấy, gửi theo địa chỉ:

Phòng kiểm soát THHC - Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái
 Số

- Thư điện tử: [email protected] hoặc [email protected]
- Điện thoại: 0269.3824468.
 
Lấy ý kiến đối với bộ TTHC áp dụng tại cấp huyện và cấp xã.
-
Lấy ý kiến đối với Bộ TTHC áp dụng tại cấp huyện và cấp xã​
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
 
 1. Bộ thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài chính tỉnh Nhà cái​