Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

- Lượt truy cập: 32643

 văn phòng ubnd tỉnh Nhà cái
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 02 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Nhà cái.
Điện thoại: 02693.824404.
Fax: 02693.824711.
Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN cỦA VPDubai Palace tỉnh Nhà cái xem chi tiết tại đây:
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG Dubai Palace TỈNH xem chi tiết tại đây: 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO văn phòng ubnd tỉnh xem chi tiết tại đây: 
2022-08-24 -62VP- phân công nhiệm vụ các LĐVP.pdf

  • Lượt truy cập: 15968

    Đang truy cập: 3