Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 http://www.karminapalace.com/ http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gia-lai-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoc-dan-gian-cua-cac-dan-toc-thieu-so.76268.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Ngày 29/5/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 1251/KH-Dubai Palace về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nhà cái đến năm 2030. Tue, 30 May 2023 14:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/trien-khai-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-nam-2023.76265.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Dubai Palace tỉnh Nhà cái vừa ban hành Công văn số 1233/Dubai Palace-NC về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mon, 29 May 2023 10:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gia-lai-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-khong-thuoc-la.76261.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-5 đến 31-5) và Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 năm nay, tỉnh Nhà cái sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền các tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Mon, 29 May 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/cham-lo-ho-tro-nguoi-khuyet-tat.76259.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Theo thống kê, năm 2021, dân số Việt Nam là 97,75 triệu người, trong đó hơn 7% là người khuyết tật (NKT). Khoảng 2/3 trong số đó được chia vào nhóm khuyết tật nhẹ. Nhà cái có khoảng 16,2 ngàn NKT (trong đó có 7 ngàn phụ nữ), số đang hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng là 5.575 người.​ Mon, 29 May 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gia-lai-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri-tu-tuong-sau-rong-ve-noi-dung-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.76205.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành công văn số 1189/Dubai Palace-KGVX ngày 23/5/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy Nhà cái triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Wed, 24 May 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/tap-trung-tuyen-truyen-y-nghia-tam-quan-trong-cua-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030.76197.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà cái vừa ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU về tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.​ Tue, 23 May 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/can-tiet-kiem-dien-trong-mua-nang-nong.76191.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Hiện tượng El Nino diễn ra gay gắt khiến tình trạng nắng nóng trở nên nghiêm trọng, lượng nước tại nhiều hồ thủy điện giảm mạnh. Vì vậy, Công ty Điện lực Nhà cái khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm trong thời điểm này.​ Tue, 23 May 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/tuyen-truyen-thay-doi-nep-nghi-cach-lam-cho-dan-lang-krel.76160.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Tối 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Nhà cái) đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl tổ chức tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc tiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại làng Krêl. Fri, 19 May 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ia-phi-no-luc-ngan-chan-tao-hon.76130.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Làng Yút (xã Ia Phí) có 139 hộ với gần 500 khẩu, 100% là người dân tộc Jrai; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 50%. Nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó Link Dubai Casino. Vì vậy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Riêng năm 2022, làng có 3 cặp tảo hôn. Để nâng cao nhận thức, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như hệ lụy của tảo hôn đến người dân.​ Wed, 17 May 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/vv-cong-khai-noi-dung-ke-hoach-so-1001kh-ubnd-ngay-2842023-cua-ubnd-tinh-ve-doi-thoai-giua-chu-tich-ubnd-tinh-voi-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-gia-lai-nam-2023.76066.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Wed, 10 May 2023 16:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/phat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-thang-cong-nhan-nam-2023.75964.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Sáng 26-4, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Nhà cái đã phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023.​ Thu, 27 Apr 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ky-ket-giao-duc-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-trong-cac-co-so-giao-duc-o-chu-se.75950.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Chiều 24-4, Công an huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê (tỉnh Nhà cái) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về việc Link vào Dubai Palace cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Wed, 26 Apr 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ung-xu-tu-te-voi-moi-truong-song.75901.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Thu gom rác thải, trồng cây xanh… là những hoạt động được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua. Sự chung sức của các bạn trẻ đã góp phần tạo cảm hứng và lan tỏa đến cộng đồng thói quen sống “tử tế” với môi trường.​ Thu, 20 Apr 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-duoi-nuoc-tre-em.75889.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Ngày 19/4/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành công văn số 894/Dubai Palace-KGVX về việc Link vào Dubai Palace cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Wed, 19 Apr 2023 17:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/tao-dong-luc-de-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-cong-dong.75877.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Toàn tỉnh Nhà cái hiện có 13.563 người khuyết tật, trong đó có 8.017 người khuyết tật nặng, 2.667 người khuyết tật đặc biệt nặng và 2.879 người khuyết tật nhẹ. Phần lớn người khuyết tật ít có khả năng tự phục vụ, tự lao động nên cuộc sống gặp nhiều khó Link Dubai Casino. Chính vì vậy, công tác chăm lo các đối tượng khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó Link Dubai Casino được các cấp chính quyền quan tâm.​ Wed, 19 Apr 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gia-lai-quyet-liet-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-benh-dai.75830.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Ngày 13/4/2023, Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành công văn số 841/Dubai Palace-NL về việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh. Fri, 14 Apr 2023 11:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/truyen-thong-va-cung-cap-dich-vu-ke-hoach-hoa-gia-dinh.75681.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Nhà cái đang triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)-sức khỏe sinh sản (SKSS) nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình dân số và phát triển.​ Mon, 03 Apr 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/tuyen-truyen-ve-phong-chong-phao-no-cho-hon-1200-hoc-sinh.75624.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Nhà cái) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP. Pleiku tuyên truyền An toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự và phòng-chống pháo nổ cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Tue, 28 Mar 2023 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gan-1-ty-dong-ho-tro-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-san-xuat-chan-nuoi.75630.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Hơn 10 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Nhà cái) đã vận động được gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ 75 bò cái sinh sản (mỗi con trị giá từ 10-15 triệu đồng) cho 63 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó Link Dubai Casino trên địa bàn huyện.​ Tue, 28 Mar 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/vv-trien-khai-tuyen-truyen-ve-viec-su-dung-dau-so-156-tra-cuu-thong-tin-ten-mien.75619.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Mon, 27 Mar 2023 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/vv-tuyen-truyen-viec-su-dung-dau-so-156-tra-cuu-thong-tin-ten-mien.75584.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Thu, 23 Mar 2023 10:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-chuyen-de-nam-2023-va-cac-chuong-trinh-hanh-dong-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy.75583.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​Sáng ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Link vào Dubai Palace học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong Quý I năm 2023. Link vào Dubai Palace được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Hội trường 2/9 (TP. Pleiku) đến 246 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với gần 13.800 đại biểu tham dự. Thu, 23 Mar 2023 07:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/hoi-cho-viec-lam-tinh-gia-lai-2023-ho-tro-tu-van-ket-noi-ben-vung.75346.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Với chủ đề “Hỗ trợ tư vấn-Kết nối việc làm bền vững”, Hội chợ việc làm tỉnh Nhà cái năm 2023 dự kiến có 34 gian hàng của 33 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng trực tiếp hơn 4.000 vị trí việc làm.​ Wed, 01 Mar 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gia-lai-van-dong-ung-ho-nguoi-dan-tho-nhi-ky-va-xy-ri-khac-phuc-tham-hoa-dong-dat.75356.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Ngày 28-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nhà cái có công văn về vận động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất.​ Wed, 01 Mar 2023 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-75-nam-lich-su-dang-bo-thi-xa-an-khe.75336.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO) -Sáng 27-2, Thị ủy An Khê (tỉnh Nhà cái) phát động cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023).​ Tue, 28 Feb 2023 08:00:00 +0700