Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 http://www.karminapalace.com/ http://www.karminapalace.com/tin-tuc/cong-bo-so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi-6-thang.72996.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Cục Thống kê tỉnh Nhà cái vừa công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.​ Thu, 30 Jun 2022 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/so-lieu-thong-ke-nam-2015.15627.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Số liệu thống kê trích từ "Niên giám thống kê năm 2015" về các vấn đề liên quan đến Diện tích, dân số, mật độ dân số và Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nhà cái năm 2015. ​ Tue, 19 Jul 2016 14:00:00 +0700