Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Sign In
Tín dụng chính sách góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (Mới)

Ngày đăng: 30-01-2023, 09:00

​(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2022, hơn 2.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời. Đây là nguồn hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh...